Hakkında

Disiplinlerarası bir program olan Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, öğrencilere yoksulluk ve eşitsizlikler ile ilişkili olan sosyal ve ekonomik dinamikleri ve bu dinamiklerle bağlantılı sorunları tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektiften sunmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı (tezli) sosyal politikanın temel konularına ilişkin eleştirel bilgi üretme amacı ile 2004 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nun (SPF) oluşturduğu eğitim ve araştırma geleneğinin bir parçası olarak 2015 yılında kurulmuştur.

Program mezunlarını ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmelerini teşvik etmeyi ve kamu hizmetleri, uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinde çalışmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.