Yüksek Lisans Tezleri

2024

 

Buse Eren (2024). Down Sendromlu Çocuğa Sahip Ailelerin Gelecek Planlamaları ve Sosyal Politika Beklentileri, Tez Danışmanı: Zeynep Hande Sart.

 

2023

 

Dilara Aydoğuş (2023). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Vergilendirme: Türk Vergi Politikalarının Eleştirel Analizi, Tez Danışmanı: Biray Kolluoğlu.

 

Gözde Zeynep Üçkol (2023). Emeklilik Yaşı ve Ötesi: Türkiye'de Emeklilik Reformları ve Refah Geri Çekilmesi, Tez Danışmanı: Ekrem Ünal Zenginobuz.

 

Oğulcan Yediveren (2023). Türkiye'de HIV Aktivistlerinin HIV Statüsünü Paylaşmaya Dair Perspektifleri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma, Tez Danışmanı: Biray Kolluoğlu.

 

2022

 

Ekin Ekici (2022). Türkiye'de Diyabet Politikasının İncelenmesi: Nitel Bir Doküman Analizi, Tez Danışmanı: Serra Müderrisoğlu.

 

Gökçe Yeniev (2022). Azaltım Politikalarının Sosyal Adalet Etkileri Üzerine İnceleme: Türkiye'deki İklim Eylemi Savunucularının Pozisyonları, Tez Danışmanı: Ekrem Ünal Zenginobuz.

 

Mine Kösem (2022). Türkiye'de Emeklilik Yaşı Sonrası Çalışma: Yaşam Seyri Yaklaşımından Niteliksel Bir Analiz, Tez Danışmanı: Serra Müderrisoğlu.

 

Tuğba Zeynep Şen (2022). COVID-19 Pandemisinde Türkiye'de Siyasi Söylem ve Sağlık İletişimi: Eleştirel Bir Analiz, Tez Danışmanı: Biray Kolluoğlu.

 

Zeynep Kesici (2022). Türkiye Sağlık Hizmetleri İç Pazarında Meme Kanseri Hastalarının Tedaviye Erişim Patikaları: Nitel Bir Araştırma, Tez Danışmanı: Serra Müderrisoğlu.

 

2021

 

Batuğhan Yüzüak (2021) Sendikaların Güvencesizleştirmeye Tepkileri: Türkiye'de Zorunlu Arabuluculuk Örneği, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Cemre Canbazer (2021). Türkiye Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinleştirme Tipolojileri İçinde Konumlandırılması: Destekleyici mi Çalıştırmacı mı? Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Dağlar Çilingir (2021). Genç Aktivistlerin Türkiye'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Politika ve Hizmetlerine Bakış Açıları: Sorunlar, Engeller, İdealler, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Sibel Aydın (2021). Türk Ağız Ve Diş Sağlık Bakımı Sisteminin Değerlendirilmesi: Hastaların Algıları Ve Tedavi Patikaları, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

2020

 

Oğuzhan Hışıl (2020). Kamu Tarafından Finanse Edilen Bir Sistemde Özel Sağlık Sigortasının Satımı: Sigorta Acenteleri Üzerine Bir Çalışma, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Püren Aktaş (2020). Tanıya Dayalı Fiyat Uygulamasının Tıbbi Özerkliğe Etkileri: Hekim Perspektifi, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Remziye Gül Aslan (2020).  Türkiye’nin Özel Emeklilik Sistemindeki Vekâlet Sorunlarının İncelenmesi: Emeklilik Sektörü Çalışanlarının Görüşleri, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Sevcan Hacılar (2020). Birleşmiş Milletler Çalışanlarının İnsani Yardım ve Kalkınma Yardım Bağlantısına İlişkin Görüşleri: Türkiye'deki Uzayan Mülteci Durumu, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz; Biray Kolluoğlu.

 

Şeyma Dursunoğlu (2020). Sofradaki Evsizlik: Hayata Sarıl Lokantası'nda İhtiyaç Söylemi, Tez Danışmanı: Biray Kolluoğlu.

 

2019

 

Anıl Gencelli (2019). Engelli Hakları Aktivistlerinin Perspektifinden Türkiye’deki Rehabilitasyon Politikalarının Analizi, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Çağla Gün (2019). Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastanesi Modeli, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Didem Gürbüz (2019). Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri Işığında Türkiye'nin Refah Rejiminin Yeniden Sınıflandırılması, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Müge Gülmez (2019). Türkiye’de Çalışan Gençlerin Bireysel Emeklilik Planına Yönelik Tutumları, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Simla Serim. (2019). Devlet Okulunda Okuyan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimde İyi olma Hali: İstanbul’da Nitel Bir Araştırma, Tez Danışmanı: Serra Müderrisoğlu.

 

Sercan Zülfikar. (2019). Karşılaştırmalı Yaklaşımdan Türkiye’nin Tütün Kontrol Politikaları: Tütün Karşıtı Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Şeyma Nazlı Gürbüz (2019). Türkiye'nin Suriye Krizine İnsani Yardım Müdahalesinde Mülteci Kadınların İş Edindirilmesi: Bir Niteliksel Belge Analizi Çalışması, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Şule Nur Sarper (2019). Türkiye’de 2006 Kurumlar Vergisi Reformunda İç Politikanın Rolü, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

2018

 

Merve Kardelen Bilir. (2018). Türkiye'de Ruh Sağlığı Politika Reformu: Kullanıcı Gruplarının  Yaklaşımı, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Muhammet Halil Toprak. (2018). Vergi Politikaları ve Sosyal Harcamalar: Türkiye Ve Meksika'da Yoksulluk ve Eşitsizlik Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Tez Danışmanı: Ünal Zenginobuz.

 

Nazlı Avşaroğlu. (2018). Türkiye’de Engelli Çocuklara Yönelik Evde Bakım Aylığı Politikası: Bakım Veren Ebeveynlerin Yaklaşımı, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

2017

 

Anıl Gürbüztürk. (2017). Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi: Karşılaştırmalı Perspektif, Tez Danışmanı: Ayşe Buğra.

 

Elifcan Çelebi. (2017). Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri Örneği, Tez Danışmanı: Volkan Yılmaz.

 

Yunus Furkan Arıcan. (2017).Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri, Tez Danışmanı: Ayşe Buğra.