Kabul Süreci

Kabul sürecinde aşağıdaki adımlar uygulanmaktadır:

1. Elektronik Başvuru Sistemi 

BAŞVURUYA HAZIRLIK

Elektronik Başvuru Sistemine giriş yapmadan önce, Başvuru Belgeleri ve ilgili programın başvuru koşullarının dikkatlice okunması ve başvuru için gerekli tüm belgelerin hazır bulundurulması tavsiye edilir.

BAŞVURU

ADIM 0: YENİ KULLANICI TANIMLAMA

 • http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru  sayfasında “Başvuru için Tıklayın” butonundan Elektronik Başvuru Sistemi sayfasına girilir.
 • Sisteme giriş için “Yeni Başvuru” butonu tıklanır.
 • Açılan sayfada aday tarafından e-posta adresi yazılır ve kendisi tarafından oluşturulan bir şifre tanımlanır, kayıt formu doldurulur.
 • “Kullanıcı Oluştur” butonuna basılır.
 • Kullanıcı kaydının alındığı uyarısı ve doğrulama kodu sistem tarafından adayın e-posta adresine gönderilir.
 • Başvuru sayfasına geri dönülür.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanan e-posta adresi ve şifre tekrar girilir. “Giriş” butonuna basılır.
 • Doğrulama kodu sayfası açılır.
 • E-posta adresine gelen doğrulama kodu doğrulama kutusuna yazılır.
 • Doğrulama kodu onaylandıktan sonra ana menüye ulaşılır.

ADIM 1: ADAY BİLGİLERİ FORMU

Bu bölümde adayın tüm program başvurularında gerekli olan genel bilgileri (kimlik, iletişim, eğitim, iş tecrübesi ve İngilizce yeterliği) doldurması istenmektedir.

 • “Aday Bilgileri Formunu Doldur” bağlantısı tıklanır.
 • Aday bilgileri formunda (*) işareti olan alanların doldurulması zorunludur.
 • Kimlik bilgileri bölümünde adayın taranmış vesikalık fotoğrafı yüklenir.
 • Eğitim bilgileri bölümünde, mezun olunan lise, lisans ve yüksek lisans (varsa) dereceleri bilgileri girilir. Ayrıca, not belgesi (transkript), diploma veya mezuniyet belgesi ve disiplin sicil belgesi taranarak sisteme yüklenir.
 • İş tecrübesi bazı programlar için girilmesi zorunlu alandır. En yeni iş tecrübesinden başlanarak tam-zamanlı iş tecrübeleri girilir. Önemli nitelikteki yarı-zamanlı iş tecrübeleri de girilebilir.
 • İngilizce dil yeterliğinden muaf veya Hazırlık sınıfına başvuran adaylar dışındaki tüm adaylar İngilizce dil yeterliklerini kanıtlamak zorundadır. Sadece bir İngilizce yeterlik sınav (BUEPT/TOEFL/IELTS) sonucu sunulması yeterlidir. Sınav sonuç belgesi taranarak sisteme yüklenir ve ilgili alanlar doldurulur. Eğer İngilizce yeterlik sınavının sonucu henüz adaya ulaşmamışsa, sadece sınav tarihi girilir.
 • Eğer form henüz tamamlanmadıysa “Formu Kaydet” butonu tıklanarak girilmiş bilgiler kaydedilir ve daha sonra form üzerinde değişiklik yapılabilir.
 • Eğer form tamamlandıysa “Formu Gönder” butonu tıklanarak 2. aşamaya geçilir.

ADIM 2: PROGRAM BAŞVURU FORMU

Bu bölümde ilgili programa başvuru yapılır ve başvurulan her program için amaç yazısı, lisansüstü eğitimi giriş sınav sonuçları (ALES, GRE, GMAT), tavsiye mektubu gönderecek kişilerin iletişim bilgileri ile başvuruyu destekleyici diğer belgeler yüklenir, başvuru ücreti işlemi yapılır.

 • Programa başvuru yapmak için “Program Başvuru Formunu Doldur” bağlantısı tıklanır.
 • Başvuru yapılacak programı seçmek için “Program Ekle” butonu tıklanır ve ilgili program seçilir. Açılan form üzerinde zorunlu alanlar doldurulur.
 • Lisansüstü eğitimi giriş sınavı kısmında, program başvurusunda zorunlu olan sınav(lar)ın alındığı tarih ve sınav sonuçları ilgili alanlara girilir ve sınav sonuç belgesi taranarak sisteme yüklenir. Eğer lisansüstü eğitimi giriş sınav sonucu henüz adaya ulaşmamışsa sınav tarihi girilir ve sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç belgeleri başvurulan programa iletilir.
 • Tüm lisansüstü program başvurularında en az iki adet referans mektubu istenir. Başvuru formunda referans mektubu alınacak en az iki kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi belirtilir. Başvuru gönderildikten sonra, iletişim bilgileri verilen kişilere referans mektuplarının nasıl iletileceği ile ilgili otomatik e-posta gönderilir. Referans mektubunu verecek olan kişiler sistem üzerinden referans mektubunu ulaştırdığında başvuru sahibine e-posta ile referans mektubunun ulaştığı bilgisi gönderilir. Başvurulan programa ait özel bir referans mektubu formu varsa bu formun temin edilip referans yazacak kişiye ulaştırılması adayın sorumluluğundadır.
 • Eğer form tamamlandıysa “Başvuruyu Kaydet” butonu tıklanır.
 • Birden fazla programa başvurmak için tekrar “Program Ekle” butonuna basılarak yeni program eklenir.
 • Bir program başvurusunu iptal etmek için “Program Sil” butonu kullanılır.
 • Birden fazla programa başvuru yapan aday Tercih Sırası alanlarını doldurup, “Tercih sırasını kaydet” butonuna tıklayarak program tercih sırasını belirtmelidir.

Aday, başvuru sisteminde 1 ve 2. aşama işlemini tamamladıktan sonra 3. aşamaya geçmeden önce başvuru ücretini ödemelidir. Programlara başvuru ücreti 65.00 TL dir. Yurt dışından yapılacak ödemeler için 50 € veya 50 $ dır. Başvurulan her bir program için ayrı başvuru ücreti ödenmelidir.

Başvurulan Programlar Listesinde ödeme durumu kontrol edilebilir.

Eğer aday başvuru ücretinden muaf ise Ödeme Durumu “Ödemeden Muaf” olarak görünecektir.

Başvuru ücretini ödemek için adayın aşağıdaki iki yöntemden birini kullanması gerekir:

Başvuru ücreti yurtiçi ödeme kanalları kullanılarak ödendi ise ADIM 3’e geçilir.

1.Yurtiçindeki ödeme kanallarına ulaşabilecek adaylar için online ödeme:

Garanti Bankası ATM veya ofislerinden

“Ödemeler -> Diğer Ödemeler -> Üniversite Ödemeleri -> Boğaziçi Üniversitesi -> Lisansüstü/Yatay”

İnternet Şubesinden

"Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> Boğaziçi Üniversitesi -> Lisansüstü/Yatay"

seçenekleri kullanılarak ödeme yapılır.

Bu ekranda "Öğrenci No" yazan alana, aday başvuru formunda yazdığı TC kimlik ya da Pasaport numarasını girdiğinde ödenmesi gereken miktar ekranda görünecektir. Ödeme yapıldıktan sonra ödemenin sisteme ulaşıp ulaşmadığı online olarak sistem üzerinden kontrol edilebilir. Ödeme, sistem tarafından onaylandıktan sonra Ödeme Durumu “Online Ödeme Doğrulandı” olarak görünecektir. Eğer ödeme yapılmadıysa veya ödeme henüz onaylanmamışsa Ödeme Durumu “Eksik” olarak görünecektir.
 

2.Yurtdışında bulunan adaylar için SWIFT ile ödeme:

Aday ödeme yapması gereken miktarı, aşağıda belirtilen hesap numaralarına SWIFT yolu ile yatırabilir. Yapılan işleme ait dekont,“Program Başvuru Ücreti” butonuna tıklanarak ulaşılan sayfada online olarak yüklenmelidir. Bu şekilde yapılan ödemelerin online olarak doğrulanması mümkün değildir. Program başvurusu gönderildikten sonra (ADIM 3), yüklenen dekont Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından üç iş günü içerisinde kontrol edilir ve ödemesi doğrulanan adayın başvurusu ilgili programa iletilir. Bu ödeme yöntemi ile ödeme yapan adayın, başvuruyu online başvuru tarihlerinde, doğrulama için gerekecek zamanları da hesaplayarak önceden yapması önerilir.

Başvuru ücreti ödemesi Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra Ödeme Durumu “Dekont  Doğrulandı” olarak görünecektir. Eğer ödeme yapılmadıysa veya ödeme henüz onaylanmamışsa Ödeme Durumu “Eksik” olarak görünecektir.

Geçersiz ödeme yapan veya ödeme yapmayan adayın başvuruları işleme alınmaz.

Yurt dışından yapılacak ödemeler için

Dolar Hesap Numarası:

Garanti Bankası 
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi 
Hesap No: 9002981 
IBAN:TR57 0006 2000 3030 0009 0029 81 
Başvuru ücreti: 50 $
Garanti Bankası Swift Kod: TGBATRIS

Akbank 
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi 
Hesap No: 8820
IBAN: TR68 0004 6007 3100 1000 0088 20 
Başvuru ücreti: 50 $
Akbank Swift Kod: AKBKTRIS

Euro Hesap Numarası:

Garanti Bankası 
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi 
Hesap No: 9002985 
IBAN:TR46 0006 2000 3030 0009 0029 85
Başvuru ücreti: 50 €
Garanti Bankası Swift Kod: TGBATRIS

 

ADIM 3: PROGRAM BAŞVURUSUNUN GÖNDERİLMESİ

 • Program başvurusunu göndermek için “Program Başvurusunu Gönder” bağlantısı tıklanır.
 • Gönderilmek istenen program başvurusu seçilerek “Başvuruyu Gönder” butonu tıklanır.
 • Açılan sayfada başvurunun gönderildiği uyarısı çıkar. Gönderilmiş başvurular üzerinde başvuru dönemi içinde daha sonra değişiklik yapılamaz. Sadece kaydedilip henüz gönderilmemiş başvurular üzerinde değişiklik yapılabilir.

ADIM 4: BAŞVURU DURUMU

Yapılan başvurunun durumu bu adımdan kontrol edilebilir.Bu sayfada yer alan Belge Kontrol Listesinde başvuru dosyanızda beyan ettiğiniz ancak başvuru koşullarını sağlamayan belge ve bilgileri görebilirsiniz. Eğer başvurunuz  ilgili programa iletilmişse ve  Belge Kontrol Listesinde eksik işaretlenmiş belge/bilgi varsa başvurduğunuz programla iletişime geçiniz.

 SİSTEMDEN ÇIKIŞ

“Logout” ile sistemden çıkılır.

2. Bilim Sınavı:

Program tarafından bilim sınavı uygulanır.

3. Yüzyüze Mülakatlar:

Bilim sınavında başarılı olan öğrenciler yüzyüze mülakatlara çağırılırlar.

4. Sonuçlar:

Sonuçlar program sekreterliğince adaylarla paylaşılır.