Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve sosyal politikanın komşu disiplinlerinde uzman altı akademisyen Boğaziçi Sosyal Politika öğrencileri için giriş niteliğinde video dersler kaydettiler.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve sosyal politikanın komşu disiplinlerinde uzman altı akademisyen Boğaziçi Sosyal Politika öğrencileri için giriş niteliğinde video dersler kaydettiler. Dersler şu disiplinleri kapsıyor: Halk sağlığı, iş hukuku, sosyal hizmet, insan hakları hukuku, toplum temelli rehabilitasyon ve nüfusbilim. Destek veren tüm hocalarımıza teşekkür ederiz: Sibel Sakarya (Koç, Tıp), Ahmet Sevimli (Uludağ, Hukuk), Aslıhan Aykara (Hacettepe, Sosyal Hizmet), İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi, Hukuk), Resa Aydın (İstanbul, Tıp) and Alanur Çavlin (Hacettepe, Nüfusbilim).